ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE PGW

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ IPA W RZESZOWIE

 

W dniu 19 stycznia 2013 roku o godz. 15:30 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie po trzyletniej kadencji odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Porządek zebrania przewidywał m.in. sprawozdania Prezydium i Komisji Rewizyjnej, wybory władz Grupy na kolejną kadencję (2013 – 2015) oraz wybór delegatów na Kongres Sekcji Polskiej.

Region Bieszczadzki IPA jako delegat z wyboru na Kongres Sekcji Polskiej reprezentować będzie kol. Jacek RZEPA.

Prezydium Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Rzeszowie, po wyborach na kolejną kadencję na lata 2013 – 2015 tworzą:

Marek GODZIEŃ – PREZES PGW IPA

Jan FABER

Iwona DROZDOWSKA

Władysław MARSZAŁEK

ADAM PLETRZKIEWICZ

Podział funkcji, stanowisk w Prezydium PGW nastąpi na pierwszym posiedzeniu.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ PGW IPA w RZESZOWIE

Mieczysław SABAT – przewodniczący

Tadeusz BARAŃSKI – członek

Leszek LECHOWICZ – członek

Delegatami na Kongres Sekcji Polskiej IPA wybrani zostali:

Jan FABER

Marek GODZIEŃ

Jacek RZEPA

Adam PLETRZKIEWICZ

Janusz PLEŚNAR

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze PGW IPA zostało zakończone.

 

 

Tekst i foto: ZW