Regulamin dla korzystających z hali sportowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30

Hala sportowa jest obiektem – gminy miejskiej Przemyśl. Hala przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. Korzystanie z hali odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć, zarządca ma prawo zmienić harmonogram lub odwołać zajęcia podając przyczynę. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są: ▬ Używać strojów sportowych oraz czystego, […]

Czytaj dalej ...
  • Regulamin imprezy masowej

    Przemyśl, 21.03.2016 r. I Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu Cywilnego. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Bieszczadzki , z […]

    Czytaj dalej ...