Regulamin dla korzystających z hali sportowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30

Hala sportowa jest obiektem – gminy miejskiej Przemyśl. Hala przeznaczona jest do przeprowadzania zajęć sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. Korzystanie z hali odbywa się według wcześniej ustalonego harmonogramu zajęć, zarządca ma prawo zmienić harmonogram lub odwołać zajęcia podając przyczynę. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są: ▬ Używać strojów sportowych oraz czystego, […]

Czytaj dalej ...
 • Regulamin imprezy masowej

  Przemyśl, 21.03.2016 r. I Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz. U. 2009 r. Nr 62, poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów kodeksu Cywilnego. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Bieszczadzki , z […]

  Czytaj dalej ...
 • Regulamin IPA SP 2012

  REGULAMIN DZIAŁANIA

  International Police Association
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
  Sekcja Polska

   © IPA 1974

  TEKST JEDNOLITY
  2012

  Uchwalony przez Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA w dniu 24 marca 2012 roku
  w Unieściu

  Czytaj dalej ...
 • Statut i regulamin międzynarodowy

  REGULAMIN DZIAŁANIA

  International Police Association
  Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
  Sekcja Polska
  © IPA 1974

  TEKST JEDNOLITY
  2009

  Uchwalony przez Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA w dniu 29 marca 2008 roku w Toruniu, ze zmianą wprowadzoną uchwałą KZ w dniu marca 2009 roku w Białymstoku

  Czytaj dalej ...
 • Statut krajowy

  STATUT

  INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
  MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI
  SEKCJA POLSKA

  Uchwalony 20 sierpnia 1991 roku, w Poznaniu ze zmianami uchwalonymi na V Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniach 13 i 14 listopada 2004 roku w Łącznej oraz VI Kongresie w Bochni,
  w dniu 29 września 2007 roku.

  Czytaj dalej ...