Składka członkowska za 2024

Składka członkowska za 2024

Szanowne Koleżanki i Koledzy Bieszczadzkiego Regionu IPA,
od 1 stycznia 2024 roku składkę członkowską można wpłacać na rachunek bankowy:

92 1090 2590 0000 0001 4183 8434
Santander Bank Polska O/Przemyśl.

Tytuł wpłaty „Składka 2024”.
Wysokość składki – 100 zł.