Powstanie Regionu

W dniu 02 kwietnia 2009 r. z inicjatywy funkcjonariuszy Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zorganizowano zebranie założycielskie nowego regionu IPA.

Na zebranie przybyli przedstawiciele jednostek i komórek organizacyjnych BiO SG:
– Komendy Oddziału,
– PSG w Horyńcu Zdroju
– PSG w Lubaczowie
– PSG w Huwnikach
– PSG w Stuposianach
– PSG w Ustrzykach Górnych.
Ponadto na zebranie został zaproszony Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA kol. Marian MAJOWICZ.
Zdjęcia z zebrania założycielskiego.