Komisja rewizyjna

Skład komisji rewizyjnej regionu bieszczadzkiego IPA w Przemyślu

  1. Mariusz Strzyż – przewodniczący
    e-mail: rewizyjna@ipabieszczadzki.p
  2. Kinga Adamiak
  3. Adam Wąsowicz