WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Informuję, że po zalogowaniu dostępne są informacje dotyczące walnego zebrania członków w dniu 16 grudnia 2009 r.

Ważniejsze uchwały, które zapadły na Walnym Zebraniu Członków:

W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę o podniesieniu składki członkowskiej o 30 zł.

W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę o założeniu konta bankowego przez Region Bieszczadzki IPA oraz wpisie do KRS.