SPOTKANIE Z EMERYTAMI STRAŻY GRANICZNEJ

W dniu 19 lutego 2010 r. Przewodniczący Regionu Bieszczadzkiego IPA kol. Jacek RZEPA uczestniczył w zebraniu emerytów Bieszczadzkiego Oddziału SG.
Swoje wystąpienie Przewodniczący Regionu zaczął od przedstawienia informacji na temat Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA oraz Regionu Bieszczadzkiego IPA w Przemyślu.
Następnie zaproponował przyłączenie się Stowarzyszenia omawiając zasady nabycia członkostwa.
Po wystąpieniu w celu zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia uczestnikom została przekazana prasa – WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ IPA oraz adres strony internetowej regionu.

SZANOWNI EMERYCI – SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Składamy bardzo serdeczne podziękowania dla kol. Zdzisława WELSZYNGA za udostępnienie zdjęć z zebrania.