ZEBRANIE ZARZĄDU PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ

Informujemy, że w dniu 11 marca 2011 roku odbędzie się zebranie sprawozdawcze Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej w Rzeszowie.
W związku z powyższym członkowie, którzy są zainteresowani przedstawieniem propozycji lub sugestii na forum Zarządu Grupy Wojewódzkiej proszeni są o przesłanie wnioskowanych postulatów na adres e-mail: region@ipabieszczadzki.pl.
Jednocześnie informujemy, że zebranie członków naszego regionu planowane jest na miesiąc marzec. Warunkiem uczestnictwa w zebraniu jest opłacenie składki członkowskiej na 2011 rok najpóźniej w dniu zebrania.