ZEBRANIE ZARZĄDU PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ

Zaproszenie
       Serdecznie zapraszamy na  posiedzenie Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Rzeszowie
w dniu  7 grudnia 2010 r. (wtorek),
rozpoczęcie obrad godz.14.00
Przebieg zebrania:
 
1.        Podpisanie listy obecności.
2.        Wybór prowadzącego zebranie oraz sekretarza zebrania.
3.        Stwierdzenie prawomocności zebrania – prowadzący zebranie.
4.        Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad, poddanie go pod głosowanie – prowadzący zebranie.
5.        Informacja z przebiegu Kongresu Sekcji Polskiej IPA w Muszynie – kol. Ludwik Oczoś.
6.        Przedstawienie propozycji gadżetów na potrzeby PGW IPA oraz podanie ich pod głosowanie  – kol. Jacek Rzepa.
7.        Informacja z Biegu Niepodległości Region IPA Krosno – kol. Andrzej Krukar.
8.        Informacja z przebiegu wizyty policjantów z Włoch – kol. Andrzej Krukar.
9.        Informacja z Turnieju Euroregionalnego Piłki Halowej oraz Turnieju Strzeleckiego – kol Wiesław Borowiec.
10.     Informacje finansowe – kol. Władysław Marszałek.
11.     Przedstawienie wniosków o dofinansowanie imprez organizowanych przez poszczególne Regiony IPA – kol. Marian Majowicz. (głosowanie nad złożonymi wnioskami)
12.     Omówienie funkcjonowania strony internetowej PGW IPA nowe propozycje – kol. Marek Godzień oraz Adam Pietrzkiewicz.
13.     Informacja sekretarza regionu odnośnie brakujących składek członkowskich za 2010 rok oraz ilości członków należących do poszczególnych regionów w 2010 roku.
14.     Ustalenie daty oraz miejsca następnego posiedzenia Zarządu PGW  IPA
15.     Wolne wnioski (głosowanie nad złożonymi wnioskami).
16.     Przedstawienie przez prowadzącego zebranie uchwał w celu weryfikacji ich treści.
17.     Zatwierdzenie protokołu i zakończenie obrad.
                                                                                                         Prezes
                                                                                            Podkarpackiej GW IPA
                                                                                                 Marian Majowicz