Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

ZAPRASZAMY
NA
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

CZŁONKÓW IPA REGION BIESZCZADZKI

PRZEMYŚL 31.03.2017 r.

KOMEDA ODDZIAŁU GODZ. 15.30 SALA SZKOLENIOWA

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) Zebrania.
 2. Przyjęcie programu
 3. Przedstawienie zasad głosowania nad uchwałami.
 4. Wręczenie odznak 10 lecia stażu w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) Sekcja Polska
 5. Przyjęcie sprawozdań za 2016 rok:
  – merytorycznego prezydium,
  – komisji rewizyjnej
 6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
 7. Zatwierdzenie planu finansowego Regionu
  – wykonanie budżetu w 2016 roku i uchwalenie preliminarza na 2017 rok.
 8. Ustalenie kierunków działalności Regionu oraz kalendarza imprez w 2017 roku.
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie zebrania.