8 kwietnia 2017 r. – Bieszczadzka Droga Krzyżowa

8 kwietnia 2017 r. – Bieszczadzka Droga Krzyżowa

Informujemy, że uległy zmianie trasa i data tegorocznej Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej. Pomiędzy 20 marca a 25 kwietnia będą remontowane szlaki na Tarnicę. W związku z tym szlak z Wołosatego na Tarnicę będzie zamknięty i wyłączony z udostępniania turystycznego.

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego podjęła się udostępnienia na Bieszczadzką Drogę Krzyżową utwardzonego traktu z Wołosatego na Przełęcz Bukowską (Rozsypaniec). Na tym szlaku o długości ok. 8 km zainstalowane zostaną kolejne stacje drogi krzyżowej. 8 kwietnia (sobota przed Niedzielą Palmową), odbędzie się tu Bieszczadzka Droga Krzyżowa, w której udział weźmie i poświęci krzyż – Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam Szal.

Zapraszamy do udziału w Bieszczadzkiej Drodze Krzyżowej w sobotę 8 kwietnia.

Funkcjonariusze i pracownicy BiOSG oraz członkowie och rodzin zainteresowani wyjazdem proszeni są o kontakt z kapelanem oraz dostarczenie do końca miesiąca danych do ubezpieczenia: imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania. 

Zapisy i szczegółowe informacje u kapelana BiOSG pod nr tel. 512 282 221.

———————–

DECYZJA BdPN