WYBORY W REGIONIE BIESZCZADZKIM

WYBORY W REGIONIE BIESZCZADZKIM

W dniu 17.12.2018 w IPA Region Bieszczadzki odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze na , którym wybrano Prezydium i Komisje Rewizyjną na kadencję 2018-2022. W zebraniu uczestniczyły również osoby, które z nami współpracowały w 2018r.: dr Arkadiusz Bielecki, Jan Faber, Wiesław Kozieł oraz Marek Osiadacz.
Prezydium Regionu:
Marek Samek – Przewodniczący
Andrzej Bednarz- Sekretarz
Mariusz Bojczyk – Z-ca Sekretarza
Witold Kość – Skarbnik
Irmina Sikora-Kołodziej – Członek Prezydium
Cezary Okoczuk – Członek Prezydium
Adam Wąsowicz- Członek Prezydium
Komisja Rewizyjna:
Leszek Grzegorzak-Przewodniczący
Wacław Kabała – Członek Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Pękosz – Członek Komisji Rewizyjnej