SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2019 ROK

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA 2019 ROK

Koleżanki i koledzy  z Regionu IPA BIESZCZADZKI informujemy, że składkę w wysokości 100 zł można wpłacać na nasze konto :                     92 1090 2590 0000 0001 4183 8434
Santander Bank Polska O/Rzeszów lub u Skarbnika Witolda KOŚĆ