WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW REGIONU BIESZCZADZKIEGO IPA

ZARZĄD IPA REGION BIESZCZADZKI

ZAPRASZA W DNIU

9 maja 2013 roku – godz. 15.30
Komenda Oddziału BiOSG

NA

WALNE ZEBRANIE
CZŁONKÓW IPA BIESZCZADZKI

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 5. Zapoznanie z uchwałami za 2012 rok od wyborów tj. 25.09.2012r.
 6. Zapoznanie z uchwałami za rok 2013 do 9 maja 2013 r.
 7. Zapoznanie z uchwałami, zarządzeniami uchwalonymi przez PGW IPA od zjazdu Delegatów PGW tj.19.01.2013r.
 8. Ustalenie planu pracy na 2013 rok.
 9. Omówienie opłat członkowskich za 2011 i 2012 rok.
 10. Ustalenie i zatwierdzenie rozszerzonego preliminarza finansowego na 2013 rok.
 11. Ustalenie harmonogramu imprez sportowych i kulturalno – oświatowych.
 12. Zatwierdzenie gadżetu dla członków RB IPA.
 13. Ustalenie i zatwierdzenie funduszu reprezentacyjnego dla Przewodniczącego Regionu.
 14. Dyskusja.
 15. Wolne wnioski.
 16. Podjęcie uchwał.
 17. Zakończenie zebrania.