Historia

O otwarciu IPA – Sekcja Polska, na funkcjonariuszy Straży Granicznej – jako pełniących służbę o charakterze policyjnym zdecydowano podczas posiedzenia Krajowego Zarządu IPA w Mysłowicach w dniach 14 – 16 marca 2003 r. Było to również bardzo ważne wydarzenie gdyż Posiedzenie po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia zostało zorganizowane przez Śląską Grupę Wojewódzką. Podczas posiedzenia obecny był reprezentant Komendanta Głównego Straży Granicznej kapitan Wojciech Skowronek.
Wniosek o przyjmowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do IPA Sekcja Polska został poddany przez kol. Mariana MAJOWICZA – Prezesa Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej. Przeszedł on przy 17 głosach za przyjęciem funkcjonariuszy Straży Granicznej, jako osób pełniących służbę o charakterze policyjnym.
Stanowisko to potwierdzono na V Kongresie Krajowym, którego delegaci wprowadzili odpowiedni zapis do statutu.
W ślad za tym Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. Józef Klimowicz decyzją nr 78 z dnia 13 czerwca 2003 r., zezwolił podległym funkcjonariuszom, na członkostwo w stowarzyszeniu w trybie indywidualnym.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.