TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W dniu 22.04.2010r. w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału SG odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Organizatorzy turnieju:
IPA Region Bieszczadzki w Przemyślu,
Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej,
Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG

Sędzią głównym był Pan Zbigniew Węcław.
Sędziowie punktowi: Jan Malik, Lidia Petruch.

Turniej przeprowadzony został systemem „bezpośredniej eliminacji” polegającej na eliminowaniu zawodników z turnieju po dwóch porażkach zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Gry prowadzono do 3 wygranych setów .

Końcowa klasyfikacja indywidualna przedstawia się następująco:

I miejsce Andrzej Kostkiewicz – Wydział Łączności i Informatyki
II miejsce Zbigniew Chmielowski – Placówka SG w Krościenku
III miejsce Marek Korżyk – Placówka SG w Stuposainach
IV miejsce Artur Śliwiński – Placówka SG w Korczowej
V miejsce Andrzej Wydrzyński – Placówka SG w Krościenko
VI miejsce Adam Piss – Wydział Graniczny.

Turniej rozegrano również w kategorii VIP (11 zawodników) , w której grał m.in. Komendant BiOSG płk SG Dominik Tracz, Z-ca Przewodniczącego NSZZFSG ppłk SG Jacek Zakrzewski, Prezes Stowarzyszenia SALOS Orlęta przy parafii księży Salezjanów w Przemyślu ks. Tadeusz Nowak oraz Naczelnicy i Komendanci z placówek SG.

Klasyfikacja w kategorii VIP:

I miejsce Paweł Lubieński
II miejsce Witold Kasperski
III miejsce Dominik Tracz

Na uroczystym zakończeniu Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG pogratulował i podziękował wszystkim za sportową rywalizację, życzył sukcesów a co najważniejsze uhonorował najlepszych zawodników pucharami, medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

Nagrody w kategorii VIP wręczał Prezes Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Marian MAJOWICZ.