Regulamin VI Turnieju Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych – Przemyśl 2015

Regulamin VI Turnieju Siatkówki Plażowej Służb Mundurowych – Przemyśl 2015

 

I. CEL

 • popularyzacja siatkówki plażowej jak jednej z form rekreacji fizycznej
 • integracja pomiędzy funkcjonariuszami służb mundurowych
 • promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku
 • popularyzowanie idei „fair play” w sporcie

II. ORGANIZATOR

 • Bieszczadzki Region IPA
 • Przemyski Region IPA
 • Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG BiOSG

III. HONOROWY PATRONAT

 • Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG Piotr PATLA
 • Prezydent Przemyśla – Pan Robert CHOMA.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • 22 sierpnia 2015 roku (sobota) godz. 8:30 boiska do Siatkówki plażowej – plaża miejska w Przemyślu Osiedle Kmiecie.
 • W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych turniej przeniesiony zostanie na 29 sierpnia 2015 roku.

V.    UCZESTNICTWO – ZGŁOSZENIA

W turnieju uczestniczyć mogą:

 • pary męskie lub mieszane, które podczas losowania udokumentują, że pracują w jednej ze służb mundurowych, lub pracowały w tych służbach (emeryci i renciści)
 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Zgłoszenie do turnieju do dnia 19.08.2015 roku – tel. 534 648 000 – Marek SAMEK

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU

 • Turniej odbędzie się zgodnie z uproszczonymi przepisami gry w siatkówkę plazową wydanymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
 • Organizator planuje przeprowadzić turniej systemem bezpośredniej eliminacji polegający na eliminowaniu zespołu z turnieju po 2-ch porażkach, aż do wyłonienia zwycięzcy.
 • Szczegółowy system przeprowadzenia turnieju zostanie przedstawiony po losowaniu par.
 • Każdy zespół rozgrzewa się poza boiskiem. Rozgrzewka na boisku gry trwa 2 minuty.

VII. PROGRAM TURNIEJU 22.08.2015 r.

 • godz. 8:30 – 8:45  –  potwierdzenie uczestnictwa zespołów, sprawdzenie dokumentów potwierdzających służbę/pracę w służbach mundurowych
 • godz. 8:45 – 9:00 – ustalenie systemu gry, losowanie
 • godz. 9:00  – uroczyste otwarcie zawodów
 • godz. 9:15 – mecze eliminacyjne, mecze finałowe
 • ok. godz.14- 15 uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów, dyplomów, upominków

VIII. SĘDZIOWIE

 • Organizator zabezpiecza sędziego głównego, który prowadzi tabele turniejowe i nadzoruje przebieg zawodów oraz sędziów boiskowych i stolikowych.

IX. NAGRODY

 • Za miejsca I-III uczestnicy otrzymują puchary, dyplomy oraz upominki

X. WYZYWIENIE I NAPOJE

 • Każda para uczestnicząca w turnieju otrzymuje bezpłatny kupon na pizzę i napój.

XI.ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY

 • kpt. SG Bartłomiej GALANTY
 • ppor. SG Marek SAMEK
 • Jan FABER

XII.ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

 • Ratownicy medyczni z BiOSG

XIII. PRZEPISY KOŃCOWE

 • W kwestiach spornych lub nieuregulowanych niniejszym regulaminem  – w każdej sprawie dotyczącej interpretacji przepisów wynikającej w czasie zawodów decyzja sędziego głównego jest ostateczna.