ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE W DNIU 25 WRZEŚNIA 2012

W informacjach dla zalogowanych znajduje się propozycja porządku przeprowadzenia walnego zebrania w dniu 25 wrzesnia 2012 r.

Miejce –  Komenda BIO SG

godz. 15.00