ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW BIESZCZADZKIEGO REGIONU IPA

W dniu 25 września 2012 roku o godz. 15:00 w Komendzie BiOSG w Przemyślu po trzyletniej kadencji odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Regionu Bieszczadzkiego IPA. Porządek zebrania przewidywał m.in. sprawozdania Prezydium i Komisji Rewizyjnej oraz wybory władz Regionu na kolejną kadencję.

Po realizacji ustalonego porządku walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego nadszedł czas wyboru Przewodniczącego Regionu Bieszczadzkiego IPA.

Podczas zgłaszania kandydatur urzędujący Przewodniczący Regionu kol. Jacek Rzepa powiadomił wszystkich zebranych o swojej decyzji i nie kandydowaniu na przewodniczącego na następną kadencję i w związku z powyższym zaproponowano na tę funkcję kol. Jerzego Ostrowskiego, który też odmówił. Kolejną osobą zgłoszoną był kol. Marek Samek, który propozycję przyjął i tym samym został wybrany na Przewodniczącego Bieszczadzkiego Regionu IPA.

Kolejnym punktem były gratulacje i życzenia owocnej pracy dla nowego Przewodniczącego jak też podziękowanie za dotychczasową pracę i zaangażowanie włożone przy organizacji wielu przedsięwzięć w których brał udział ustępujący Przewodniczący kol. Jacek Rzepa. Na dowód wdzięczności kol. Jacek Rzepa otrzymał symboliczną grawerkę z podziękowaniami za całokształt działalności jako Przewodniczący Regionu Bieszczadzkiego IPA w latach 2009 – 2012.

W dalszej części zebrania przystąpiono do dalszych wyborów i kompletowania składu Zarządu , delegatów na zebranie grupy wojewódzkiej oraz komisji rewizyjnej.

ZARZĄD REGIONU BIESZCZADZKIEGO IPA w PRZEMYŚLU

po wyborach w następnej kadencji tworzą:

Marek SAMEK – przewodniczący

Zdzisław WELSZYNG – sekretarz

Leszek PROKOP – zastępca sekretarza

Dorota GĄSKA – STAWARZ – skarbnik

Marcin PAWŁOŚ – członek zarządu

Adam PONACHAJBA – członek zarządu

Mariusz CZEKIERDA – członek zarządu

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ REGIONU BIESZCZADZKIEGO IPA w PRZEMYŚLU

 

Witold KOŚĆ – przewodniczący

Mirosław BIENIEK – członek

Adam WĄSOWICZ – członek

 

DELEGACI NA ZEBRANIE GRUPY WOJEWÓDZKIEJ

NA ZEBRANIE DELEGATÓW PODKARPACKIEJ GRUPY WOJEWÓDZKIEJ

Z REGIONU BIESZCZADZKIEGO IPA WYBRANI ZOSTALI:

 

 1. Jacek RZEPA
 2. Marek SAMEK
 3. Mirosław BIENIEK
 4. Marcin PAWŁOŚ
 5. Mariusz CZEKIERDA
 6. Leszek PROKOP
 7. Witold KOŚĆ
 8. Zdzisław WELSZYNG

 

REZERWOWI:

 1. Adam PONACHAJBA
 2. Adam WĄSOWICZ
 3. Leszek KOGUT
 4. Jerzy OSTROWSKI

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Regionu Bieszczadzkiego IPA zostało zakończone.