Zaproszenie na walne zebranie

Zaproszenie na walne zebranie

ZAPRASZAMY
NA
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE CZŁONKÓW IPA REGION BIESZCZADZKI

w dniu 9 października 2015 roku
godz.16:00 (wyjazd z komendy BiOSG godz.15:35)

MIEJSCE ZEBRANIA – DOM WESELNY AGA
37-700 Przemyśl, ul. Sobótki 257

 

Porządek Zebrania:

 1.  Wybór przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) Zebrania.
 2. Przyjęcie programu Zebrania
 3. Przedstawienie zasad głosowania nad uchwałami.
 4. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania KR za kadencję.
 5. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Prezydium za kadencję.
 6. Udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Prezydium i Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie zasad wyborów oraz głosowania.
 9. Wybór Komisji skrutacyjnej – przyjęcie uchwały
 10. Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego – prezentacja i przedstawienie wizji działania Regionu
 11. Wybór Przewodniczącego Regionu.
 12. Zgłaszanie kandydatur na osoby funkcyjne do Prezydium Regionu.
  Wybór członków Prezydium.
  Przyjęcie uchwały o wyborach Prezydium.
 13. Zgłaszanie kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 14. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 15. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej.
 16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 17. Przyjęcie uchwały o wyborach Komisji Rewizyjnej.
 18. Ustalenie głównych kierunków działania.
 19. Wolne wnioski – głosowanie nad złożonymi wnioskami.
 20. Zamknięcie zebrania.

PO ZAKOŃCZONYCH WYBORACH DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI – GRILL
PROSZĘ CZŁONKÓW IPA REGION BIESZCZADZKI O ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE UDZIAŁU U PRZEWODNICZĄCEGO REGIONU
TEL. 534 648 000

Zapraszam
Przewodniczący
IPA Region Bieszczadzki
Marek Samek