Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze

Prezydium Bieszczadzkiego Regionu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji zaprasza wszystkich członków Regionu na Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 6 kwietnia 2018 r. godz. 16:00 w HALI POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicz 30.

Przedmiotem obrad Walnego Zebrania będą między innymi:

 1. Wręczenie odznak X-lecia IPA
 2. Przyjęcie sprawozdań za 2017 rok:
  • komisji rewizyjnej
  • merytorycznego prezydium.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
 4. Zatwierdzenie planu finansowego Regionu – wykonanie budżetu w 2017 roku i uchwalenie preliminarza na 2018 rok.
 5. Ustalenie kierunków działalności na 2018 rok
 6. Wolne wnioski.

   

 

Przewodniczący IPA Region Bieszczadzki

Marek Samek