Zabawa mikołajkowa dla dzieci

W dniu 7 grudnia 2014 roku wspólnie z kolegami z Bieszczadzkiego Regionu IPA, TOZ NSZZ FSG BiOSG przy Komendzie Oddziału oraz ZT NSZZP przy KMP w Przemyślu organizujemy zabawę mikołajkową dla dzieci i wnuków członków naszych organizacji. Zabawa przeznaczona jest dla dzieci w przedziale wiekowym do 10 lat. Dzieci otrzymają paczkę od Św. Mikołaja. Rodzice pokrywają koszt paczki w wysokości 30 złotych. Organizatorzy zapewniają słodycze, napoje ciepłe i zimne dla uczestników.

Do zabawy zapraszamy także dzieci policjantów i pracowników Policji nie zrzeszonych w IPA lub związkach zawodowych.

Zgłoszenia udziału w zabawie będą przyjmowane telefonicznie lub mailowo do 28 listopada 2014 roku.

Dane do kontaktu: Jan Faber: tel. 667 666 090; mail: przewodniczay@ipaprzemysl.pl