Z wizytą w Komendzie Głównej SG

Z wizytą w Komendzie Głównej SG

Dziś nasz kolega Jan Faber z IPA Region Przemyśl w obecności komendanta Bieszczadzkiego Oddziału SG został wyróżniony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza za wieloletnie zaangażowanie i współpracę z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, krzewienie właściwej postawy wsród funkcjonariuszy, pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla funkcjonariuszy i ich rodzin oraz działalność na polu charytatywnym.

„Nie wyobrażałem sobie, aby mogły istnieć ściślejsze więzy p­nad te, które stwarza między ludźmi wspólna służba, przynależność do tego samego okrętu i tej samej załogi…”
Joseph Conrad