WALNE ZEBRANIE WYBORCZE 29.03.2019

WALNE ZEBRANIE WYBORCZE 29.03.2019

KOMUNIKAT
PREZYDIUM BIESZCZADZKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI IPA
ZAPRASZA CZŁONKÓW REGIONU
NA WALNE ZEBRANIE WYBORCZE
W DNIU 29 MARCA 2019 ROKU GODZ. 16.00
Restauracja „JAGLANKA” – hala POSiR ul. Mickiewicza30, PRZEMYŚL
Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą między innymi:
1. Wręczenie certyfikatów i odznak X-lecia stażu w IPA
2. Podjęcie uchwały o zwiększeniu członków Prezydium
3. Wybór członków Prezydium.
4. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej.
5. Wolne wnioski.