Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 9 października w Pikulicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze IPA Region Bieszczadzki. Wzięło w nim udział 25 członków naszego Regionu. Zebraniu przewodniczył Jacek Rzepa. Po wysłuchaniu sprawozdań Prezydium (Marek Samek), finansowego (Dorota Gąska-Stawarz) oraz komisji rewizyjnej (Adam Wąsowicz) udzielono absolutorium ustępujących władzom.

W wyniku głosowaniu przewodniczącym Regionu na kolejną kadencję wybrany został Marek Samek, któremu pomagać będą Jacek Rzepa, Witold Kość, Łukasz Kociołek, Mariusz Bojczyk, Irmina Sikora. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano kol. Mariusza Strzyża, który będzie współpracował z Adamem Wąsowiczem i Kingą Adamiak.

Przewodniczący Regionu podziękował za współpracę Janowi Faberowi z IPA Region Przemyśl, Bartłomiejowi Galantemu, przewodniczącemu NSZZ FSG przy BiOSG oraz Łukaszowi Szarudze z Grupy Ratownictwa PCK w Przemyślu.

Dzięki uprzejmości p. Wojciecha Hryniszyna mogliśmy skorzystać z gościnności Domu Weselnego AGA w Pikulicach za co serdecznie dziękujemy!