WALNE ZEBRANIE   SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  25  KWIETNIA  2023 ROKU GODZ.16.00  W BIESZCZADZKIM ODDZIALE SG UL.MICKIEWICZA 34 W BUD NR 25 SALA KONFERENCYJNO SZKOLENIOWA

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 25 KWIETNIA 2023 ROKU GODZ.16.00 W BIESZCZADZKIM ODDZIALE SG UL.MICKIEWICZA 34 W BUD NR 25 SALA KONFERENCYJNO SZKOLENIOWA

PREZYDIUM
IPA REGION BIESZCZADZKI
ZAPRASZA CZŁONKÓW REGIONU
NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
25 KWIETNIA 2023 ROKU GODZ.16.00 W BIESZCZADZKIM ODDZIALE SG UL.MICKIEWICZA 34 W BUD NR 25 SALA KONFERENCYJNO SZKOLENIOWA
PROGRAM ZEBRANIA:
– sprawozdania Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
– wykonania planu budżetowego w 2022 roku i preliminarza na 2023 rok,
– wybór władz na kadencję 2023-2026
– wybór delegatów na Zebranie Delegatów PGW na kadencję 2023-2026
– podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Regionu w 2023 roku