WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2019r

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2019r

KOMUNIKAT
PREZYDIUM BIESZCZADZKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA POLICJI IPA
ZAPRASZA CZŁONKÓW REGIONU
NA WALNE ZEBRANIE WYBORCZE
W DNIU 1 lipca 2020 ROKU GODZ. 15.30
Restauracja „JAGLANKA” – hala POSiR ul. Mickiewicza30, PRZEMYŚL
Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą między innymi:
1. Wręczenie certyfikatów i odznak X-lecia stażu w IPA
2. Sprawozdanie Prezydium za 2019r.
3. Sprawozdanie skarbnika za 2019r.
4. Przyjęcie preliminarza na 2020
5. Propozycja kalendarza imprez na 2020r.
6. Wolne wnioski.