Walne Zebranie członków regionu 27.03.2015

ZARZĄD REGIONU BIESZCZADZKIEGO IPA ZAPRASZA
 NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW REGIONU

w dniu 27 marca 2015 roku (piątek) – godz. 15.30
Komenda Oddziału BiOSG (budynek nr 33 sala 19/1)
ul. Mickiewicza 34 w Przemyślu    

 

Proponowany porządek zebrania:

 • Otwarcie zebrania
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • Przyjęcie porządku zebrania
 • Stwierdzenie prawomocności zebrania
 • Przyjęcie sprawozdania merytorycznego prezydium za 2014r.
 • Przyjęcie sprawozdania finansowego prezydium za 2014r.
 • Zatwierdzenie planu finansowego Regionu – wykonanie budżetu w 2014r.
 • Uchwalenie preliminarza na 2015r.
 • Przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2014r.
 • Ustalenie planu pracy na 2015r.
 • Ustalenie kalendarza imprez na 2015r.
 • Dyskusja.
 • Wolne wnioski.
 • Podjęcie uchwał.
 • Zakończenie zebrania.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.