VII Kongres IPA

W dniach 21-24 października 2010 r. siedmiu delegatów z Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA uczestniczyło w VII Kongresie IPA w Muszynie. Jednym z delegatów był Przewodniczący naszego regionu, kol. Jacek RZEPA.
Na kongres przyjechały delegacje zaproszone przez Sekcję Polską IPA z Izraela, Cypru, Słowacji, Serbii, Austrii, Litwy, Łotwy, Irlandi i Słowenii. Goście uczestniczyli w otwarciu obrad kongresu, który został uroczyście zainaugurowany poprzez wprowadzenie sztandaru Sekcji Polskiej IPA.
Na zakończenie kongresu wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.
Skład nowo wybranego prezydium Zarządu SP IPA:
prezydent                                    – Arkadiusz SKRZYPCZAK
I wiceprezydent                           – Elżbieta GARGULA
II wiceprezydent                          – Fryderyk OREPUK
III wiceprezydent                         – Piotr BEK
sekretarz generalny                      – Agnieszka HAMELUSZ
z-ca sekretarza generalnego         – Aneta SOBIERAJ
skarbnik                                      – Wiesława MISTERKA
z-ca skarbnika                             – Piotr WÓJCIK
członek                                        – Witold DŻAŻDŻYŃSKI
Skład komisji rewizyjnej:
przewodniczący                           – Piotr SZYMURSKI
członek                                        – Andrzej KOS
członek                                        – Sławomir ZRAJKOWSKI