Światowy Zarząd INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

  1. Prezydent: Michael ODYSSEOS z Cypru
  2. Wiceprezydent: Daniel CONDAMINAS z Francji
  3. Wiceprezydent: Signe JUSTESEN z Danii
  4. Wiceprezydent: Julianna PAPNE VEGSO z Węgier
  5. Sekretarz Generalny: John WAUMSLEY z Wielkiej Brytanii
  6. Asystent Sekretarza Generalnego: Georgios KATSAROPOULOS z Grecji
  7. Skarbnik: Pierre-Martin MOULIN ze Szawjcarii
  8. Asystent skarbnika : Romain MINY z Luksemurga

Zarząd Światowy IPA wybierany jest co trzy lata na Kongresie Światowym. Ostatnie wybory odbyły się w 2007 roku

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.