SPOTKANIE ZARZĄDU GRUPY WOJEWÓDZKIEJ W STUPOSIANACH

W dniu 27 maja 2010 r. w Stuposianach odbyło się spotkanie Zarządu Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Na spotkaniu zostały poruszone bardzo istotne zagadnienia związane z działalnością GW między innymi:

Sposób zmiany podziału składki członkowskiej tak, aby cokolwiek pozostawało w regionie.
Rozważano potrzebę wydawania czasopisma Wiadomości Sekcji Polskiej
Debatowano nad sposobami założenia kont bankowych przez regiony.
Poddano propozycję wykonania wspólnie gadżetów oraz folderu reklamowego GW

Szczegóły spotkania oraz pozostałe tematy w informacjach dla zalogowanych.