Projekt kalendarza imprez rekreacyjno – turystrycznych na rok 2010

W trakcie opracowania znajduje się kalendarz imprez planowanych do zorganizowania przez Region Bieszczadzki IPA w Przemyślu w 2010 roku.

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania propozycji zorganizowania imprez rekreacyjno – turystycznych.

Po kliknięciu na obrazek otworzy się plik w formacie pdf zawierający informacje o imprezach.