Posiedzenie krajowego zarządu SP IPA

W dniach 22-25 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu sekcji polskiej IPA na terenie działania Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Wolsztynie. W trakcie dwudniowych obrad omówiono najistotniejsze sprawy związane z aktualnymi działaniami sekcji polskiej i planami na przyszły rok. Przyjęto wnioski dotyczące m.in. bezpośredniego dostarczania z drukarni kwartalników do regionów, które liczą powyżej 50 członków.
Podjęto także uchwały dotyczące ubezpieczenia od 1.01.2010 roku przez sekcje polską IPA wszystkich imprez organizowanych przez grupy wojewódzkie i regiony, zatwierdzono wzór medalu „Za zasługi dla sekcji polskiej IPA”, który od przyszłego roku będzie przyznawany naszym członkom. Wybrano również upominek roku dla każdego członka, który od stycznia 2010 r. będzie wręczany wraz ze znaczkiem oraz naklejką na szybę. Trzy grupy wojewódzkie: zachodnio-pomorska, wielkopolska oraz małopolska zgłosiły swoje kandydatury do organizacji przyszłorocznego kongresu.

Nawiązując do wniosku odnośnie bezpośredniego dostarczania kwartalników, sposób ich rozdysponowania zostanie ustalony na najbliższym zebraniu zarządu regionu. W chwili obecnej zapotrzebowanie na kwartalnik można składać do Sekretarza Regionu (sekretarz@ipabieszczadzki.pl).