POROZUMIENIE POMIĘDZY IPA a STRAŻĄ GRANICZNĄ

26 sierpnia w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, Prezydent Arkadiusz Skrzypczak i Sekretarz Generalny – Elżbieta Gargula podpisali porozumienie z Komendantem Głównym Straży Granicznej – płk. SG Leszkiem Elasem.

W spotkaniu z Panem Komendantem, uczestniczyli także Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego SG , dyrektor Biura Finansów KG SG oraz dyrektor Biura Prawnego, a także Redaktor Naczelny kwartalnika IPA – Iwona Grzebyk-Dulak.
Podczas spotkania, które przebiegało w serdecznej i miłej atmosferze, poruszono kwestie współpracy pomiędzy stowarzyszeniem, a Strażą Graniczną, między innymi współdziałania i wymiany doświadczeń związanych z działalnością zawodową, uczestnictwa funkcjonariuszy SG w stażach i szkoleniach, a także poszerzenia oferty wymiany zagranicznej i szerokiego uczestnictwa w tej wymianie funkcjonariuszy działających w strukturach IPA.