OBCHODY XX-lecia IPA na PODKARPACIU

W dniu 20 października 2012 roku w Rzeszowie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 20 – lecia Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

 

 

Program obchodów Jubileuszu XX – lecia Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA  obejmował między innymi:

– Mszę święta w kościele p.w. Matki Bożej Saletyńskiej ,

– Wystąpienie Prezesa PGW kol. Mariana Majowicza,

– Wręczenie wyróżnień,

– Zwiedzenie wystawy fotograficznej prezentującej działalność PGW IPA,

 

Po mszy w jednym z obiektów Politechniki Rzeszowskiej Konrada Dudka – redaktor TV Rzeszów rozpoczął główne uroczystości od powitania zaproszonych gości na ten jubileusz.

 

Następnym mówcą był gospodarz uroczystości kol. Marian Majowicz – Prezes PGW IPA, który przedstawił dorobek i osiągnięcia PGW IPA za okres 20 lat działalności, odczytał decyzje o wyróżnieniach indywidualnych i zbiorowych oraz zaprosił do zwiedzenia przygotowanej z tej okazji wystawy fotograficznej prezentującej działalność organizacji.

 

Kolejnym punktem jubileuszu było wręczenie wyróżnień dla zasłużonych działaczy i regionów Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej IPA.

Jedno z nich – „Wyróżnienie im. Arthura Troopa ” przypadło Regionowi Bieszczadzkiemu IPA w Przemyślu, które z rąk Prezesa PGW IPA kol. Mariana Majowicza odebrał kol. Zdzisław Welszyng, który wraz z Mariuszem Czekierdą reprezentował Region Bieszczadzki IPA na tym święcie w Rzeszowie.

Drugie i trzecie wyróżnienie przypadło kolejno dla Regionów IPA z Sanoka i Krosna.

Po wręczeniu wyróżnień rozpoczęła się część artystyczna, zwiedzanie wystawy, biesiada.

 

Na zakończenie uroczystości każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający swoją obecność na Jubileuszu 20 – lecia Podkarpackiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association.

 

ZW