Boże Narodzenie 2015

Boże Narodzenie 2015

 

Jezus, narodzony z Maryi w betlejemskim ubóstwie,
On, odwieczny Syn, darowany nam przez Ojca,
jest, dla nas i dla wszystkich, Bramą!
Bramą naszego zbawienia,
Bramą życia,
Bramą pokoju!

(św. Jan Paweł II)

 

Niech błogosławieństwo Bożego pokoju obejmie nas wszystkich, aby łaska i prawda przemieniały nasze serca i umysły i budziły w nich pragnienie udziału w chwale nowo narodzonego Pana. Niech Chrystus, rodząca się Światłość, która nigdy nie zagaśnie, napełni nas siłą niezbędną, by zawsze chodzić po drogach prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju!

Radosnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2016 – Roku Miłosierdzia!