Regulamin I Edycja Bieszczad zkich Zawodów Rowerowych