Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Regionu

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Regionu

Prezydium serdecznie zaprasza wszystkie Koleżanki i Kolegów Członków Bieszczadzkiego Regionu International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji na Walne Zgromadzenie Członków Regionu. Obrady Zgromadzenia odbędą się w dniu 14 marca 2016 roku (piątek) o godz. 15:30 w komendzie oddziału w Przemyslu -sala szkoleniowa (budynek nr 33 sala nr 19) w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 34.

[bsk-pdf-manager-pdf id=”4″]