2015-05-14: 24. rocznica powstania Straży Granicznej – Obchody w BiOSG

2015-05-14: 24. rocznica powstania Straży Granicznej – Obchody w BiOSG

14 maja w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu odbyły się regionalne obchody Święta Straży Granicznej. Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz złożeniem meldunku Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej płk. SG dr. Piotrowi Patli.

W uroczystości uczestniczyła Kompania Honorowa Straży Granicznej. W uroczystościach z okazji 24. rocznicy powołania formacji uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, Prezydent Przemyśla Robert Choma, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz przedstawiciele władz samorządowych, ukraińskich Służb Granicznych, a także zaprzyjaźnionych organizacji, szkół, instytucji i służb mundurowych.

Podczas święta przyznano Brązowy Krzyż Zasługi dla ppłk. SG Wiesława Czajkowskiego i st. chor. szt. SG Dariusza Macha.

Także, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, w dowód uznania za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał medale „Za Długoletnią Służbę”. Wyróżnionych zostało łącznie 15 funkcjonariuszy oddziału.

Srebrnym medalem odznaczono 12 osób, w tym m.in.: płk. SG Roberta Rogoza, ppłk. SG Roberta Cwynara, ppłk SG Ewę Pachucy, ppłk. SG Jacka Siarę. Natomiast brązowy medal otrzymali: ppłk SG Andrzej Papała, st. chor. sztab. SG Rajmund Skotnik i chor. SG Robert Zawadowicz.

Z okazji święta Straży Granicznej 22 osoby otrzymały medale „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, które nadał im Minister Spraw Wewnętrznych. Złotym medalem odznaczono m.in. Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Stanisława Nowaka – Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów- Jasionka.

Siedemnastu funkcjonariuszy otrzymało Odznakę Straży Granicznej, nadaną przez gen. dyw. SG Dominika Tracza, Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Odznakę Pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z rąk Komendanta BiOSG otrzymało 10 osobom – w tym byli członkowie IPA Region Bieszczadzki kol. Wacław PAZDAN i Regionu Przemyśl kol. Jan FABER

Awanse przyznano 15 oficerom, 185 funkcjonariuszom z korpusu chorążych i 65 z korpusu podoficerów.

Ważnym momentem uroczystości było odznaczenie sztandaru Bieszczadzkiego Oddziału SG Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia. Dokonali tego Prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik oraz Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK Marceli Kuca. Odznakę PCK III stopnia otrzymał także były funkcjonariusz SG Ryszard Granda. Przyznano także Odznaki zasłużonych honorowych dawców krwi II i III stopnia.

Również, w trakcie uroczystości, wystąpił tarnobrzeski radny i Kawaler Orderu Uśmiechu Stanisław Uziel. – Za dotychczas okazane wielkie serce wobec osób najbardziej pokrzywdzonych, a zwłaszcza dzieci przyznaję te złote serca – powiedział wręczając statuetki wyróżnionym osobom. Wśród wyróżnionych był Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk dr SG Piotr Patla.

Natomiast Komendant BiOSG płk SG dr Piotr Patla wręczył zaproszonym gościom pamiątkowe ryngrafy.

Ważnym i doniosłym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi Bieszczadzkiego Oddziału SG – gen. bryg. Janowi Tomaszowi „Jur”– Gorzechowskiemu, który w okresie międzywojennym (od 1928 do 1939 roku) był Komendantem Głównym Straży Granicznej.

Jeszcze w tym samym dniu, po południu, w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Chóru „Magnificat” z Przemyśla. Z orkiestrą zagrał goszczący w Polsce, jeden z najznamienitszych szkockich dudziarzy, Lindsay Davidson.

źródło: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.